Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

HAKKIMIZDA

Ayman Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. 1995 yılında kurulmuş olup 3568 Sayılı Kanun kapsamında Yeminli Mali Müşavirlik faaliyeti ile iştigal etmektedir. Şirketimizin merkezi İstanbul olmak ile beraber Türkiye’nin değişik illerinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren seçkin bir müşteri kitlesine hizmet verilmektedir.

 

Şirketimizin Kurucu Ortağı Yeminli Mali Müşavir M. Coşkun Büyükayman
- 1954 Kilis doğumlu, ilk, orta ve lise eğitimini Kilis’te tamamladı.
- Evli iki çocuklu
- 1977 A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu.
- T.C. Başbakanlık Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programını bitirdi. Master düzeyinde Kamu Yönetimi Uzmanlık ünvanı aldı.
- Memuriyete 1978 de Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğünde başladı.
- 1990 Yılına kadar 12 yıl Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü, Gelirler Kontrolörlüğü, Gelirler Başkontrolörlüğü ve Gelirler Kontrolörleri Başkan Yardımcılığı yaptı.
- 1990-1995 yılları arasında 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.
- Gelirler Başkontrolörlüğü esnasında, Katma Değer Vergisi konusunda Almanya ve Türkiye arasında teknik işbirliği çalışmaları çerçevesinde Türkiye ve Almanya’da düzenlenen eğitim çalışmalarına iştirak etti.
- Gelirler Kontrolörleri Eğitim Grup Başkanlığında, Stajyer Gelirler Kontrolörlerinin eğitimi çalışmalarında hoca olarak çalıştı.
- Tekdüzen Muhasebe Sistemi konusunda Maliye Bakanlığında 1988 yılında başlatılan çalışmalarda Gelirler Kontrolörleri temsilcisi olarak bulundu.
- ERDEMİR Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin iştiraklerinden ERENCO-Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nde 4 yıl süreyle Denetçilik görevinde bulundu.
-2 Dönemdir İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası’nı temsilen TÜRMOB- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nde delege olarak görev yapmaktadır.
-1995 yılından bu yana Ayman Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şirketi sahibi ve ortağı olarak Yeminli Mali Müşavirlik yapmaktadır.